Στις 2-3 Απρίλιου 2ο24, η ερευνητική ομάδα I-SENSE του ΕΠΙΣΕΥ , συντονιστής του έργου ΑPSIM, είχε την χαρά να παρευρεθεί στην διημερίδα με τίτλο: «Προστασία και Ανάδειξη της Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς» η οποία διοργανώθηκε απο την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και στόχο είχε την παρουσίαση σύγχρονων, καινοτόμων και εύχρηστων εφαρμογών από ερευνητικά έργα, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα και για την προστασία της Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς, αλλά και για την Προβολή και Ανάδειξή της.

Το έργο APSIM βρέθηκε στην εκδήλωση, συνομίλησε με σημαντικούς ιθύνοντες του χώρου αλλά και ερευνητές άλλων έργων με στόχο την περαιτέρω προώθηση των αποτελεσμάτων του αλλά και την δημιουργία συμπράξεων με άλλα συναφή έργα.

Μάθετε περισσότερα για την εκδήλωση εδώ και δείτε μέρος της εκδήλωσης στο YouTube στον επίσημο λογαριασμό της ΓΓΕΚ.