Η κοινοπραξία του έργου APSIM αποτελείται από έξι εταίρους, το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο  Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, τις εταιρείες Comic ΙΚΕ και ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕ, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Επιγραφικό Μουσείο των Αθηνών.

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο  Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ)  έχει αναλάβει τον συντονισμό του έργου ενώ τους τρεις αρχαιολογικούς χώρους εκπροσωπούν η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Δίου και το Επιγραφικό Μουσείο Αθηνών.

Οι εταίροι του έργου είναι πλήρως αλληλοσυμπληρωμένοι αλλά κα σαφώς διακριτοί με στόχο να προσφέρουν ο καθένας από την πλευρά του, την τεχνογνωσία του στοχεύοντας στην επιτυχημένη υλοποίηση του APSIM.