Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει τα παραδοτέα του έργου, τα οποία μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε παρακάτω: