Στις 16 Ιουνίου 2023, πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εταίρων του APSIM στα γραφεία της  ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε στη Θεσσαλονίκη.

Στην συνάντηση παρευρέθηκαν εταίροι απο το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων και Επικοινωνιών (ΕΠΙΣΕΥ- ICCS), την ομάδα ανασκαφής Δίου του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και τηνΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε.

Κύριο αντικείμενο της συνάντησης ήταν η συζήτηση θεμάτων σχετικά με την γεωμετρία των τρισδιάστατων μοντέλων και των υφών (textures) με τις οποίες αυτά θα επενδυθούν.

Έγινε σύντομη παρουσίαση της υπάρχουσας κατάστασης:  Παρουσιάστηκαν όλα τα μοντέλα που έχουν υλοποιηθεί και καλύπτουν το σύνολο της απαίτησης που υπάρχει για την γεωμετρία όλων των απαραιτήτων τρισδιάστατων μοντέλων.

Αρχαιολογικός Χώρος Δήλου:  Παρουσιάστηκε και το τελευταίο κτίριο (Ναός Απόλλωνα)  που εκκρεμούσε μέχρι σήμερα, από τον αρχαιολογικό χώρο της Δήλου.

Παλαιοχριστιανική Βασιλική Δίου: Παρουσιάστηκε η έκδοση V.3 της παλαιοχριστιανικής του Δίου, με τοποθέτηση της στον περιβάλλοντα χώρο και εξωτερικό περίβολο. Σχετικά με τις υφές αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί σαν μοντέλο αναφοράς αυτό της αποκατάστασης του Γαλεριανού Συγκροτήματος στην Θεσσαλονίκη και οι υφές που θα χρησιμοποιηθούν να ομοιάζουν αρκετά με αυτές του Γαλεριανού Συγκροτήματος. Αποφασίστηκε παράλληλα η συγγραφή μικρού κειμενικού βοηθήματος από την ομάδα του ΑΠΘ προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στην παρουσίαση της Βασιλικής σε περιβάλλον VR/