Στις 14 Οκτωβρίου 2022, εταίροι του APSIM από το ΕΠΙΣΕΥ, την ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε.. και την COMIC, επισκέφτηκαν τον Αρχαιολογικό χώρο της Δήλου, υπό τον καθοδήγηση του κ. Βάκουλη της ΕΦΑΚΥΚ, με στόχο την επιλογή των εκθεμάτων για την 3D παρουσίαση του αρχαιολογικού χώρου της Δήλου στην εφαρμογή που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του APSIM.

Από την ερευνητική ομάδα I-SENSE του ΕΠΙΣΕΥ, παρόντες ήταν οι project managers του APSIM, Αναστάσιος Κάτσικας και Νικόλαος Δεσύπρης ενώ απο την COMIC o κ. Γιώργος Λούμος και απο την Γεωανάλυση Α.Ε. η κ. Αλεξάνδρα Παπαχαρίση, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός.

Ο κ. Βακούλης, αρχαιολόγος και μόνιμο μέλος της ομάδας ανασκαφών του Αρχαιολογικού Χώρου της Δήλου, παρουσίασε με λεπτομέρειες την ανασκαφή του αρχαιολογικού χώρου αναφέροντας τις ιδιαιτερότητες της.

Στην συνέχεια οι εταίροι μετέβησαν στον χώρο των Προπυλαίων και στον ναό του Απόλλωνα όπου οροθετήθηκε η διαδρομή του χρήστη της εφαρμογής του APSIM. Στη συνέχεια η ομάδα επισκέφθηκε την περιοχή με τους Ναξιακούς Λέοντες, την οικία Διονύσου και το Θέατρο.

Το ραντεβού στον αρχαιολογικό χώρο της Δήλου ανανεώθηκε για την εταιρεία ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε. όπου θα πραγματοποιήσει τεχνική επίσκεψη με ειδικό κλιμάκιο τον Νοέμβριο με στόχο να αποτυπώσει τον χώρο της διαδρομής των χρηστών της εφαρμογής του APSIM με τη χρήση drone.