Τον Μάρτιο του 2023, η εταιρία ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε. μετά απο ενδελεχή έρευνα και δοκιμές δημοσίευσε μια πρώτη, πρώιμη έκδοση σχεδιαστική προσέγγιση του
Πρόπυλου του Αρχαιολογικού Χώρου της Δήλου με σκοπό την ενσωμάτωση της στην εφαρμογή του APSIM.