Στις 7 και 8 Απριλίου 2023, η ομάδα της ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε. επισκέφτηκε τον αρχαιολογικό χώρο της Δήλου, έναν από τους τρείς χώρους πιλοτικών εφαρμογών του APSIM με στόχο να εκπονηθούν φωτογραμμετρικές εργασίες εναέριες και επίγειες, σαρώσεις με στατικό επίγειο σαρωτή και κινητό επίγειο σαρωτή, καθώς και διαδρομές 360ο φωτογραφικής τεκμηρίωσης υψηλής ανάλυσης.

Οι παραπάνω εργασίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την δημιουργία της AR εφαρμογής του APSIM και την ορθή απεικόνιση των εκθεμάτων του Αρχαιολογικού Χώρου της Δήλου που θα επιτρέψουν στους χρήστες της εφαρμογής να δούν τον Αρχαιολογικό Χώρο όπως ήταν κατα την δημιουργία του!