Ο συντονιστής του έργου APSIM, Δρ. Άγγελος Αμδίτης, παρουσίασε στις 20 Μαρτίου το όραμα του έργου APSIM αλλά και όλες τις πρόσφατες εξελίξεις του στο 3ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο TMM_CH για την καινοτόμο Διεπιστημονική, Ψηφιακή Διατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Το θέμα του συνεδρίου ήταν  η Καινοτόμος, Διεπισhttps://www.tmm-ch.com/τημονική, Ψηφιακή Διατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Επαναπροσδιορίζοντας την ταυτότητα του κόσμου σε κρίση και σύρραξη, μέσα από τον πολιτισμό ενώ το συνέδριο έλαβε χώρα  20 έως 23 Μαρτίου 2023 στην Αθήνα υπο την διοργάνωση του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με την συνδιοργάνωση του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και συμβούλια, επιστημονικές ενώσεις και φορείς προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι ομιλίες του συνεδρίου είναι διαθέσιμες και διαδικτυακά μέσω YouTube στο ακόλουθο link: https://www.youtube.com/channel/UCPtKlQAr8MYFJc3DmyYr4SQ.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου είναι διαθέσιμο εδώ: https://www.tmm-ch.com/files/TMM-CH2023_Program.pdf